جارو برقی مخزن دار فکر (FAKIR) مدل VEYRON TURDO OKO