جارو برقی دار مخزن فکر (FAKIR) مدل Veyron turbo XL premium